040-59 22 90 info@liljenberg.se

Om Liljenberg

Liljenberg AB startades 1972 av Ingemar Liljenberg, med försäljning av lås från Euro-Locks/Lowe&Fletcher.
I början av 80-talet utökades representationen med teleskopskenor från Accuride.

I nu mer än 20 år har Liljenberg AB specialiserats sig på försörjningslösningar av kundspecifika insatsvaror/komponenter från lågkostnadsländer

Hagbrand Holding AB förvärvade Liljenberg AB under 2005 och nya framtidssatsningar lanserades. Genom investeringen av egna lokaler i Vellinge 2008 flyttades verksamheten, vilket resulterade i att servicenivån till kund förbättrades ytterligare.

I januari 2011 startades ett kinesiskt dotterbolag baserat i Shanghai som lokalt verkar som bas i Asien och inte minst mot Liljenbergs tillverkande fabriker.

Liljenberg – din sourcingpartner

Liljenberg arbetar med stora och medelstora koncerner och företag i Skandinavien som vill reducera kostnader inom försörjning av framförallt komponenter. Som partner integrerar Liljenberg sina processer till kundernas verklighet för att optimera flöden.

Liljenberg AB är certifierade i enlighet med SS-EN ISO 9001:2015

KONTAKT

P. +46 40 592290
F. +46 40 592299
info@liljenberg.se

Besöksadress

Hammargatan 11B, 235 32 Vellinge

Vi finns även i Shanghai, Kina

Postadress

Liljenberg AB
Box 144
235 22 Vellinge

Kontakt

P. +46 40 592290
F. +46 40 592299
info@liljenberg.se