040-59 22 90 info@liljenberg.se

Om Liljenberg

Liljenberg AB startades 1972 av Ingemar Liljenberg, med försäljning av lås från Euro-Locks/Lowe&Fletcher.
I början av 80-talet utökades representationen med teleskopskenor från Accuride.

I nu mer än 30 år har Liljenberg AB specialiserats sig på försörjningslösningar av kundspecifika insatsvaror/komponenter från lågkostnadsländer

I januari 2011 startades ett kinesiskt dotterbolag baserat i Shanghai som lokalt verkar som bas i Asien och inte minst mot Liljenbergs tillverkande fabriker.

Liljenberg – din sourcingpartner

Liljenberg arbetar med stora och medelstora koncerner och företag i Skandinavien som vill reducera kostnader inom försörjning av framförallt komponenter. Som partner integrerar Liljenberg sina processer till kundernas verklighet för att optimera flöden.

Liljenberg AB är certifierade i enlighet med SS-EN ISO 9001:2015

KONTAKT

P. +46 40 592290
F. +46 40 592299
info@liljenberg.se

Visselblåsartjänst

Vårt företag strävar efter ett öppet företagsklimat och hög affärsetik. Våra medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser från våra värderingar och affärsetiska riktlinjer, som behöver korrigeras.

Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att rapportera misstankar om oegentligheter. Visselblåsartjänsten är viktig för att minska risker och för att främja hög affärsetik och därmed upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för vår verksamhet. Visselblåsarrapporter kan lämnas öppet eller anonymt.

Om visselblåsaren föredrar att vara anonym erbjuder vi en kanal för anonym rapportering, som hanteras av Qnister, en extern leverantör som säkerställer anonymiteten. Tjänsten erbjuder möjlighet till dialog mellan ansvarig för visselblåsartjänsten och en anonym visselblåsare.

Följ länken nedan för att komma till vår externa visselblåsarfunktion. Där finns mer information på ett flertal språk: https://whistle.qnister.com/oem

Besöksadress

Mobilgatan 6
235 39 Vellinge

Vi finns även i Shanghai, Kina

Postadress

Liljenberg AB
Mobilgatan 6
235 39 Vellinge

Kontakt

P. +46 40 592290
F. +46 40 592299
info@liljenberg.se