040-59 22 90 info@liljenberg.se

Det finns egentligen inga gränser för vad man kan göra med CNC utrustning. På marknaden finns maskiner anpassade för olika ändamål. Det vanliga är att man tillverkar verktyg och produkter med 3-5 axlar beroende på produktens komplexitet. I filmen nedan ges exempel på hur bearbetningen i en CNC-maskin kan se ut.

På Liljenberg samarbetar vi med fabriker i både Sverige och utomlands. Med vår hjälp kan ni tillverka ert företags produkter och verktyg till rätt kvalitet, kostnad och leveranstid. Vi hjälper er helt enkelt att kostnadseffektivisera er produktion och distribution. Glöm inte att vi har eget lager och tillsammans med er kommer vi överens om Just In Time leveranser som är anpassat efter er verksamhet.