040-59 22 90 info@liljenberg.se

Nya möjligheter inom precisionsgjutning

Vaxgjutning nu även för stora detaljer Liljenbergs partners har gjort stora investeringar i produktionen. Detta möjliggör nu att stora detaljer kan tillverkas i avsevärda volymer även i precisions-gjutning. Då önskemålen har varit många kommer detta att sänka...