040-59 22 90 info@liljenberg.se

Vad kan man göra med en CNC-maskin?

Det finns egentligen inga gränser för vad man kan göra med CNC utrustning. På marknaden finns maskiner anpassade för olika ändamål. Det vanliga är att man tillverkar verktyg och produkter med 3-5 axlar beroende på produktens komplexitet. I filmen nedan ges exempel på...